Бързите кредити - предимства

След като в предишна статия разгледахме предимствата на бързите кредити и дълго разсъждавахме по темата за това колко скъпо всъщност излизат считаме, че в настоящата статия следва да поговорим и за техните предимства, доколкото както и всичко друго в нашия живот нещата са само черни или само бели, а ситуациите, пред които ни изправя действителността често са изключително непредвидими. Именно в такива непредвидени случаи, когато възниква спешна необходимост от пари, а няма роднина или приятел от кого те да бъдат поискани естественият отговор на проблемите идва с търсенето на помощ от фирмите предоставящи бързи кредити.


В подобни спешни ситуации, редица хора притиснати от необходимостта правят грешката да не потърсят лицензирана фирма, а да се възползват от услугите на частни лихвари, които образно казано им съдират кожата с лихвените си условия. Когато човек се обърне към такива лица, които не подлежат на контрол от някой държавен орган рискът нуждаещият се човек накрая да остане гол като пушка е много голям. Още повече всеизвестно е, че в България частното лихварство и мошеничеството са две неразривно свързани понятия.


За да кандидатствате за експресен паричен заем от лицензирана в БНБ компания, обикновено са необходими няколко свободни минути и документ за самоличност. При това от гледна точка на безопасността, сигурността, ясните условия и спазването на потребителските права този вариант наистина е без конкуренция. Важен момент при кандидатстването е внимателно да бъдат проучени клаузите в договорите, включително и следва да бъде изисквано от компанията да предостави и общите си условия по договора за бърз кредит. Ако клиентът се отнесе без необходимото внимание към този съвет, може да се окаже принуден да връща заетата сума при изключително неизгодни за него условия.


Още едно неоспоримо предимство на предлаганите у нас бързи кредити е това, че те са достъпни не само за хората с добро кредитно досие, но и за тези, които имат някое и друго черно петно в кредитната си история. Както е добре известно банките не желаят да си сътрудничат с лица, които са имали проблемни кредити в миналото и именно те са клиентите, които най-често търсят услугите на микрокредитиращите компании. Малко известна и ползвана възможност е бързите кредити да бъдат използвани за „изчистване“ на кредитното досие. Работата е в това, че лицензираните фирми за експресни кредити подават данни за кредитите и изправността на клиентите си в кредитния регистър и при няколко взети и върнати в срок бързи кредита, клиентът може да разчита на отпускане на по-сериозен като размер кредит от банка, където лихвените условия безспорно са по-добри.


И така да обобщим, кои са основните предимства на бързите потребителски кредити:
1.    Минимални изисквания към кандидата за бърз кредит
2.    Експресно разглеждане на документите за кандидатстване /за около час/
3.    Възможност за получаване на нужните средства без оглед на лошата кредитна история
4.    Безопасно сътрудничество в сравнение с частните лихвари отпускащи експресно парични заеми
{START_COUNTER}