Бързи заеми от финансови институции

Небанковите финансови институции, въпреки очевидно неизгодните лихвени условия, които предлагат по отпусканите от тях бързи кредити стават все по-популярни сред гражданите на страната ни. По експертни оценки, количеството на тези микро кредитиращи фирми в България е нараснало почти пет пъти за последните три години. В момента тези фирми за бързи кредити на пазара на дребното потребителско кредитиране са в пъти повече от банките.

 

Разбира се ръстът на отпуснати бързи кредити води и ръст на лошите длъжници, които не обслужват отпуснатите парични заеми. По данни на микро кредитиращите институции типичният профил на клиентът, който търси услугата „бърз кредит“ е семеен мъж до тридесет и осем години или семейна жена до 35 години. Обикновено със средно образование и не особено престижна професия. Средната сума на отпуснатия експресен паричен заем обикновено е около 500 лева.

 

Наблюдателите на сектора бързи парични заеми отбелязват, че небанковите финансови институции все по активно започват да си сътрудничат с колекторските фирми. Кредиторите предават за събиране на колекторите обикновено дългове с просрочване на задължението по тях между три и шест месеца, като често се случва и да закъснеят с предприемането на мерки за събирането на просрочените суми и с няколко години. Трябва също така да бъде отбелязана и скоростта, с която нарастват кредитните портфейли на отпускащите микро кредити фирми. За последната година той се увеличава с над 20 процента, а по темп на отпускане на парични заеми на физически лица небанковите кредитни институции сериозно изпреварват все по-трудно кредитиращите български банки.

 

Този ръст не може да не предизвиква искрено учудване, защото на всеки вече е известно, че бързите парични заеми съвсем не могат да бъдат наречени изгодни. Средното годишно оскъпяване на „бързите“ пари съставлява около 300% на година, като има случаи и когато е над 400%. Главното предимство обаче на бързите кредити, което и способства хората да не усещат особено остро чудовищните процентни ставки е, че като правило се отпускат в сравнително малък размер – максимум до 1000 лева и за сравнително къси срокове – 2-6 месеца.

 

Най-често сънародниците ни посягат към бързите парични заеми, за да закърпят бюджета до получаване на заплата. Освен това по мнението на повечето финансови експерти необичайната популярност на бързите кредити е в пряка зависимост от вихрещата се от 2008 година на сам световна финансова криза. След тази дата много граждани записаха черни точки в своята кредитна история и бяха отрязани от възможността да използват, условно наречените „нормални“ потребителски, кредити, отпускани от банките. Като резултат от това единствената възможност за голяма част от населението остават паричните заеми от заложни къщи и микро кредитите предлагани от небанковите финансови институции, които като единствено условие за отпускането им поставят наличието на валиден документ за самоличност и няколко минути търпение, докато дойде одобрението.
{START_COUNTER}