Бързи кредити - от къде и как?

Какво представляват така наречените бързи кредити?

По своята същност бързият кредит е разновидност на потребителския кредит, който се отпуска за заплащане на дадена стока предлагана от фирма, която е сред партньорите на съответната финансова институция, която ги предлага. Експресни кредити също така се отпускат за заплащане на някои видове услуги, като например туристическите пътувания, поставянето на дограма и др. Бързият кредит обаче е най-популярен при покупката на всякаква битова електроника и техника във веригите магазини, които предлагат такива стоки на изплащане.

Сумите, които финансовите институции дават в рамките на екрпресното кредитиране по правило не са високи и са в границите от 300 до 1000 лева. Често сумите, които се отпускат не биват давани в кеш на потребителя, а биват директно превеждани по сметките на фимите, които предлагат дадената стока или услуга. Такъв е най-често случаят с лизинговането на техника и електроника в големите търговски вериги. Но може просто да се нуждаете от парична сума на ръка и тогава отпусканите бързи кредити се предоставят в офиси на фирмата или на място от кредитни консултанти. Като правило този вид кредити се отпускат изключително в левове.

Как да заявим бърз кредит?

По принцип бързите кредити могат да бъдат заявени на територията на магазина или склада, от които искате да закупите дадена вещ, на специално обособени гишета, което е и типичната практика при закупуване на стока на изплащане. Също така можете да поискате своята сума онлайн, като за целта кандидатствате на страницата на съответната фирма в интернет или просто да посетите офис на фирмата, който е най-близо до Вас. След което в зависимост от целта на бързия кредит и начина, който сте избрали да кандидатствате за него сумата бива или директно превеждана на търговеца, или се отпуска по заявена банкова сметка или пък бива дадена на ръка. Практиките на различните фирми за бързи кредити биват различни. Някои от тях отпускат сумата, която желаете практически без никакви проверки на платежоспособността Ви, докато други изискват част от стойността на вещта да бъде платена със собствени средства, а паричният заем се отпуска за остатъкът от сумата.

Както се вижда от името им кандидатстването и оформянето на бързи кредити отнема много по-малко време от това необходимо за стандартните банкови такива. Като правило времето от кандидатстването до отпускането на бързия заем е от 15 минути до един час. За това е необходимо единствено да притежавате лична карта или паспорт. Проверката на заемателя се провежда по изключително опростена и ускорена процедура – по метода на скоринга, тоест въвеждането на конкретни данни, оценявани от софтуер и даващи оценка за годността на заемателят да получи паричен заем. Конкретните условия и лихви по бързия кредит са установени в договор с приложени към него общи условия.

Особености на бързите кредити

Главната и отличитилна особеност на бързите парични заеми е тяхната стойност. Бързите кредити са най-скъпите варианти сред достъпните в сектора потребителско кредитиране. Процентана ставка по експресните парични заеми са значително по-високи от другите познати кредити. Това е пряко свързано с това, че заемателят преминава минимална или никаква проверка, а съответно и възможността да не бъдат върнати заетите парични средства е значителна по-висока. Това е и основната причина поради която отпусканите под формата на бързи кредити сума да бъде в сравнително ниски размери и кратки срокове за погасяване.

{START_COUNTER}