Бърз кредит без залог

Нашият живот често ни поднася неочаквани ситуации, които не само препятстват вече готовите ни планове,  но и изискват правенето на допълнителни финансови разходи, при това не съвсем незначителни. На пръв поглед изходът от тези ситуации изглежда достатъчно лесен – отиваш в банката или заложната къща, предоставяш годно за залог имущество – недвижим имот или автомобил и нужната сума ще бъде дадена без проблеми. На практика обаче нещата не стоят така  доколкото не всеки притежава ликвидно имущество с което да обезпечи кредитите си. Освен това предоставянето на залог значително удължава и усложнява процедурата по отпускането на поискания кредит, което далеч не винаги устройва човекът, който се намира в нужда. В такива ситуации човек се нуждае от бърз кредит, без залог, поръчители и камари документи.

 

Бързият кредит без залог винаги е по-скъп.

 

Първият и най-основен недостатък на услугата бърз кредит без залог е неговото значително оскъпяване. Подобни необезпечени заеми са значително по-рискови за кредиторите, в сравнение с тези гарантирани със залог на някакво имущество. За себе си фирмите за бързи кредити са прави, защото например при ипотечните кредити банките просто ще продадат заложеното имущество и ще си върнат направената инвестиция, при това без да правят значителни финансови разходи. Ако обаче даден бърз кредит без залог бъде обявен за „лош“ кредиторът може да се удовлетвори единствено по съдебен ред с произтичащите от това разходи на време и финанси, които разходи следва да бъдат калкулирани при формиране на оскъпяването.

 

Какви са предимствата на бързите кредити без залог?

 

На първо място си заслужава да се отбележи, че по-високото лихвено оскъпяване се компенсира от времето за оформяне на кредита. Бърз кредит без залог на имущество може да бъде получен буквално за час /Виж статията "Бърз кредит за час - възможно ли е?"/. Още едно несъмнено предимство на бързите кредити е това, че те са нецелеви и кредитополучателят не е длъжен да се отчита на кредитора, за какво ще ги харчи, което от своя страна по никакъв начин не го ограничава за разлика от повечето банкови потребителски кредити.

 

Как се взема бърз кредит без залог?

 

За да кандидатствате и получите без залог паричен заем не е нужно да съберете цяла камара от документи. В общият случай такъв бърз кредит се предоставя на заемателя само срещу паспорт, и ако същият има желание и представи справка за доходи, която обаче съвсем не е задължителна. Обикновено платежоспособността на клиента се определя на база отговорите на въпросите в анкетата за кандидатстване и посочените от самия него доходи и наличие на ценно имущество. След около час от подаването за одобрение на анкетата съответната фирма за бързи кредити връща отговор – одобрение или отказ за отпускане на исканата сума. Ако нямате минали провинения спрямо същата фирма то тогава най-вероятно няма за имате проблеми. Не е пречка също така и лошата кредитна история в Централния кредитен регистър.
{START_COUNTER}