Бърз кредит без поръчители

На клиентите, които имат възможност да предложат като гаранция по своите кредити залог, ипотека или поръчители банките са готови да отпуснат потребителски кредити при изключително добри условия. Но както показва българската практика поръчителството е рискована работа, а ни не всечи човек има познати, които да се подложат на този риск, заради друг човек. Точно това сложно намиране на хора, които да станат гаранти по кредит обуславя и голямата популярност на отпусканите бързи кредити без поръчител. Всъщност вариантите да се получи такъв паричен заем са няколко и днес ще ги разгледаме.

 

Потребителски паричен заем

 

Най-разпространеният вид заеми, които не изискват намиране на поръчители е потребителският кредит. Той може да бъде оформен както в офиса на даденото кредитно учреждение, банка или небанкова институция, така и в търговски обект. При първият вариант ще се изисква определен набор от документи, докато при втория оформянето му е значително по-просто. Предимството на стоковия потребителски заем е възможността, която дава парите да бъдат получени „тук и сега“. Няма как да не се съгласим, че възможността да влезем в магазина и например за вземем исканата техника веднага, а на банката да плащаме всеки месец определена неголяма парична вноска изглежда изключително примамлива.

 

Но бързите потребителски кредити имат и съществени минуси. Не стига, че лихвите по тези заеми съвсем не са ниски, но и много от клиентите, които ги избират правят грешна преценка и купуват на кредит много по-скъпи вещи от тези които биха си взели ако имаха пари в кеш. А и манипулирани от кредитните консултанти в големите търговски вериги често си купуват вещи, без които спокойно могат да минат и от които не се нуждаят. Много от хората прибягващи до бързи стокови кредити не разбират, че сам по себе си фактът, че използват кредитни услуги означава, че се намират в не особено цветущо финансово състояние и с тегленето му просто задълбочават финансовите си проблеми, защото освен сумата на купуваната на кредит вещ, ще трябва да платят и процентите лихва, които са се задължили към банката.

 

Кредитните карти

 

Още един широко рекламиран вариант за достъп до банково кредитиране се явяват кредитните карти, при които също не се изискват поръчители, като ако се използва разумно може да се окаже значително по-изгоден вариант в сравнение с разгледаните по-горе потребителски кредити. Освен това не се налага за всеки искан кредит да се открива нова карта. Лимитът от парични средства по нея ще бъде достъпен докато заемателят сам не я закрие, или докато банката не я блокира. Още едно предимство на кредитните карти е гратисният срок, в който картодържателя може да върне парите на банката без да плати лихва за това. Звучи много добре, но ако клиентът не успее да си върне дълга до изтичането на срока ще му се наложи да заплати възнаграждение за ползването на сумата под формата на лихвено оскъпяване. Но пък от друга страна по стандартните кредитни карти лимитът е достатъчно нисък – няколкостотин лева и картодържателят не би задлъжнял прекалено много към кредитора.

 

Бърз кредит без поръчители

 

Тези бързи кредити в България се отпускат както от големите банки, така и от микро кредитиращите институции. Получаването на паричен заем без поръчители от фирма за бързи кредити изисква от потребителя единствено лична карта и около час търпение. Сумата която се отпуска по бързите парични заеми не е голяма, която съвсем не може да се каже за оскъпяването по тях. Често тези заеми се отпускат срещу лихва от един процент и повече на ден.
{START_COUNTER}