Защо бързите кредити са скъпи?

В днешно време кандидатстването за бърз кредит без проверка на кредитното минало е също толкова бързо, както и закупуването на каквато и да е стока от магазина. Само до преди няколко години единствената алтернатива при нужда от пари бяха банките, които изискваха буквално един куп документи и подлагаха клиентите на различни проверки. Точно като в една актуална в момента реклама, която се върти по родните телевизии. За да намери отговор на финансовите си проблеми често заемателят трябваше да загуби значителна част от времето си за събиране на всевъзможни документи от различни органи и институции. В днешно време получаването на бърз кредит е значително по-лесно и единственото, което кредитиращите с експресни парични заеми институции изискват от клиентите си са искане за кредит и копие от личната карта.

Макар и удобни, с опростена процедура, бързите кредити са с повишен риск за кредитиращите финансови институции. И до колкото във философията на банките е да не работят на загуба, то рискът от това отпуснатите парични средства да не бъдат върнати се компенсира от повишените лихвени ставки, което пък от своя страна води до оскъпяването на този вид кредити. За това и реално се получава така, че заявката за бърз кредит без проверка на кредитоискателят е просто икономия на време за последния, спестено от събирането на стандартен набор от документи за кандидатстване за кредит пред банката.

Ярко изразеният ръст на небанкови финансови институции, специализирани в отпускането на бързи кредити в България обаче доведе до една наистина ожесточена конкуренция, които поставя всички играчи в сектора в изключително сложна ситуация. За привличането на клиенти различните институции се стараят да предлагат максимално изгодни условия на своите клиенти, което обаче ги принуждава често да играят с лихвите намалявайки ги, което от своя страна води до противоречие с основни принципи на експресното кредитиране. Работейки под определен процент лихви по бързи кредити повечето компании в сектора са изправени пред рискове за своето финансово здраве, което неминуемо и ще доведе до отпадане на по-нежиснеспособните участници на пазара.

Мнението на повечето специалисти по темата бързи кредити е почти единодушно – те са с опростена и бърза процедура за вземане на решение за отпускане на кредита, сумата отпускана по тях е в малък размер и със значително по-висок риск за кредитора. Основните фактори, които определят рисковата природа на бързите кредити са липсата на достатъчно информация за платежоспособността на клиента и документи, които да го доказват. Заявката за бърз кредит пред финансова институция, а не например кандидатсването за пари пред банка са ясен индикатор за неблагонадеждността на клиента и автоматично служи като показател за това, че кредитът, който му се отпуска следва да бъде със завишена лихвена ставка, за по-ниска сума и за по-кратък период. По този начин кредитиращите институции защитават своя интерес и на практика се получава така, че плащащите изрядно своите лихви потребители със високите лихви по кредитите си плащат и процента кредити, които не биват връщани.

{START_COUNTER}