Как да вземем правилно бърз кредит?

Услугата бързи кредити в момента се радва на значителна популярност в сравнение с другите кредитни предложения налични на пазара. Това е свързано с все още неотшумялата към сегашния момент икономическа криза, при която все по-често за българите възникват внезапни и остри нужди от пари, и то в срокове изключващи събирането на документи, които да послужат за кандидатстване за заем от банка. От тази ситуация се възползват и микро кредитиращите организации предлагащи отпускане на кредит в рамките на един час. Какво обаче очаква клиентът решил да среши проблемите си чрез теглене на бърз кредит.

 

Отпускайки експресен паричен заем кредитните компании слагат ограничение на размера му. И ако виждате решението на Вашия проблем именно в този вид заеми помнете, че сумата която ще получите може да задоволи нужди от няколко стотин до около хиляда лева. Второто основно правило при българските бързи кредити е, че освен, че се отпускат изключително скоростно струват и значително по-скъпо от банковите. Причината е повишеният риск за кредитора, който за краткото време, което има за одобрение не успява да проучи детайлно кредитоискателя. Между другото никой на пречи на кредитора да направи справка за кредитната история на кандидата, но като правило бързите заеми се отпускат основно на база автоматичен скоринг от софтуер.

 

 Условията за получаване са българско гражданско, местожителство в района на действие на финансовата институция и наличие на валиден документ за самоличност. Справката за доходи обикновено се приема в декларативна форма в заявлението за кандидатстване и  специален документ не се изисква. Това решение на българските фирми за бързи кредити леко изостава от световните тенденции в областта при които при представяне на допълнителни документи доказващи доходи се намалява лихвата по заема. Като цяло лихвените условия по експресните кредити в кеш са средно около 28-30 %. Но като част от милата родна действителност процентите от рекламите не винаги съответстват на тези в договорите доколкото обикновено се начисляват различни такси за управление или застраховане на кредита, което увеличава стойността на заема. Макар и забранено от закона това все още е често срещана практика.

 

Понеже стана въпрос за допълнителните такси задължително е клиентът на фирма за бързи кредити да пита какви са допълнителните такси. Кредитните компании в България предоставят заеми при сравнително еднакви условия и именно допълнителните такси са това, което им носи доходи извън заявената лихва. Честа практика, на само при небанковите институции, но и при банките е да се премълчават от страна на служителите тези допълнително натоварващи кредитите такси, било за да не наплашат клиентите, било и просто за да ги измамят. Това е и целта на дългите и написани с дребен шрифт общи условия изпълнени със сложна юридическа лексика, които на всичко отгоре и не се дават на клиента. Заемателите не следва да се притесняват да питат. Това не е признак за неграмотност, а израз на стремежа на клиента да се запознае по-пълно със задълженията, които поема.

 

Кандидатствайки за бързи кредити обърнете внимание на това как кредитната компания има намерение да действа в случай на закъснение на плащанията съгласно уговореният погасителен план. Някои от фирмите предвиждат наказателни лихви за просрочването, докато други предвиждат директно прекратяване на договора и търсена на парите по съдебен път. Все още макар да е противозаконно някои фирми за бързи кредити търсят от своите клиенти наказателни такси за предсрочно погасяване. Запознавайки се с всички гореизброени моменти клиентите могат най-точно да преценят подхожда ли именно за тяхното финансово състояние услугата бърз кредит или следва да се потърси друг кредитен вариант.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

1. Предимства на бързите кредити

2. Недостатъци на бързите кредити

 
{START_COUNTER}