Кога е оправдано да теглим бърз кредит?

Случват се в житейски план такива ситуации, при които от пари се нуждаем спешно, а време и възможности да се намери нужната сума просто няма.  В тези случаи клиентът не трябва да се отказва, а да се обърне за помощ към компаниите за бързи кредити. Именно тези фирми са най-добрия вариант, за да получи нуждаещият се гражданин неголям, но достатъчен да посрещне нуждите му бърз кредит.

 

Макар че предлагащи финансовата услуга бърз заем фирми имат различни изисквания към своите клиенти като правило, за да си гарантирате получаването на експресен микро кредит е достатъчно да сте пълнолетен и да имате работа, която не е задължително да е постоянна. Поръчители и предоставяне на гаранции като ипотеки и залози също не се изискват. Клиентът сам избира срокът и вноските, които го устройват и съответстват на естеството на проблема, с която се е сблъскал. Необходимо е също така да имате и банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните суми, които ви биват отпускани.

 

Получаването на бърз кредит се осъществява в рамките на час, а ако е кандидатствано сутринта след обяд  клиентът вече има в ръцете си нужната сума. Преди това обаче той трябва да попълни анкета за кандидатстване, която включва информация от лична карта, телефон, адрес, справка за получаване заплата и други кредити. Тази анкетна форма за кандидатстване може да бъде подадена както в офис на фирма за бързи кредити, така и онлайн на сайта на кредитора. На сайтовете на микро кредитиращите организации обикновено се намират и подробни инструкции за това как да се кандидатства и попълни правилно въпросника.

 

Да с тегли бърз кредит е оправдано например след ПТП, след пожар, за да се плати таксата в университета, за плащане на болнична операция или на скъпо струващи лекарства. Фирмите могат да ползват експресните потребителски кредити например за заплащане на заплати или данъчни задължения при забавени плащания от бизнес партньори, а също така за заплащане на доставено производствено оборудване и бавещи се плащания от страна на общини или държавата.

 

Задължително при теглене на бърз кредит следва да се отчита, че този вид потребителски заем се отпуска срещу големи лихвени проценти, по причина, че рискът от невръщане ,предвид не особено детайлното проучване на кандидатите, е значителен. Но пък за сметка на това се отпуска при облекчена процедура и с минимум изисквания към заемателите и дава възможност да се излезе от неочаквана сложна ситуация бързо и без излишни разходи на усилия и време.
{START_COUNTER}