Кога ще паднат лихвите по бързите микро кредити?

В днешно време процентът по така популярните микро кредити /извести още и като бързи кредити/ е значително по – висок от този на традиционните банкови кредити. Но докато в началото, когато този експресен вид кредитиране още прохождаше в страната, липсваше каквато и да е правова регулация на този сектор, то от няколко години в България действа закона за потребителските кредити, който непрекъснато търпи промени, който все по-детайлно регулира отпускането на микро кредити.

 

Същността на бързите микро кредити се състои в това, че те могат да бъдат отпуснати за много кратко време на клиенти с абсолютно всякаква кредитна история. Всъщност микро кредитиращите организации популярни още като фирми за бързи кредити съвсем не се интересуват от черните петна в кредитната история на своите клиенти и доколкото процедурата по проверка на кредитната история в Централния кредитен регистър отнема значително време, подобни справки не се правят. В противен случай просто фирмите за експресни микро кредити не биха могли да изпълнят обещанията си за отпускане на нужните пари в рамките на час.

 

Именно тази повърхностна проверка прави фирмите за бързи кредити любимо място за получаване на пари от всякакви измамници. Работата е там, че в момента в регистъра на БНБ за небанкови финансови организации има около 170 специализирани в микро кредитирането компании, които по стар български обичай не обменят информация помежду си за лошите клиенти, което води до това, че мошениците теглят от множество от тях бързи кредити, които нямат и грам намерение да върнат. Подобно нещо е невъзможно да се случи при банките спазващи много по-стриктни правила за контрол при отпускането на потребителски заеми. При задължителната справка в ЦКР банката вижда, че клиентът не е погасявал предишния си кредит и му дава отказ при кандидатстването за нов.

 

А фирмите за експресни микро кредити във връзка с повърхностните си проверки на кредитното досие липсата на връзка с ЦКР търпят значителни загуби, които компенсират с високи процентни ставки, поемащи се от редовните платци. Ситуацията в тази насока може да претърпи подобрение само със законови промени, които да задължат компаниите за бързи кредити да проверяват своите клиенти, а самия ЦКЛ да въведе възможност за скоростна проверка на кредитната история онлайн.

 

Подобни изменения в законодателството в значителна степен биха намалили процентните ставки по микро кредитите и биха облекчили все по-често срещащите проблеми с обслужването на тези парични заеми клиенти. Което неминуемо ще доведе и до значително по-малък процент „лоши“ кредити.
{START_COUNTER}