Кой може да получи бърз кредит срещу лична карта?

Отпускането на бърз кредит може да се сравни с търговска сделка, в която всяка от страните иска да получи максимална изгода при минимални направени разходи. Заемателите търсят кредитни предложения, които изискват от тях минимум от направени усилия, при което и оскъпяването на паричните заеми да бъде в рамките на разумното. Фирмите за бързи кредити от своя страна пък се стараят да предложат възможно най-скъпите си кредитни продукти, при това по възможност от тях да се възползват само читави и способни да си плащат клиенти.

В резултат на това търсене и на двете страни от всички достъпни на пазара кредитни продукти с най-голямо търсене се ползва услугата бърз кредит срещу лична карта, която позволява на потребителя при икономия на време за събиране на документи и само срещу документи за самоличност в рамките на около час да получи парична сума, с която да посрещне неотложните си финансови нужди. От своя страна небанковите финансови институции не желаят да рискуват прекалено много и въпреки, че агресивно рекламират паричните заеми срещу лична карта те далеч не ги отпускат на всеки, който ги пожелае.

На кого могат да откажат бърз кредит срещу лична карта?

Парадоксално е, но въпреки това, че експресните кредити срещу документ за самоличност са най-рекламирани на практика при тях най-често се получава отказ за отпускане на парите. В определена степен това зависи от скоростта, с която се отпускат тези кредити, защото за 20-30 минути, през които следва да бъдат отработени документите на кандидата е изключително сложно да се оцени неговата финансова стабилност. В тези случаи роля играе „човешкият фактор“ и на клиента може да се откаже просто защото не е станал симпатичен на кредитния инспектор. Други клиенти биват отхвърляни от автоматичния скорнгов софтуер.

Съществуват обаче и обективни фактори, по които клиентът с голяма вероятност да предположи, че ще бъде отхвърлен при кандидатстването. Един от тях е липсата на гражданство на Р. България, защото фирмите за експресни заеми имат политика да не предоставят бърз кредит срещу лична карта на чужди граждани. Отказ може да се получи и ако клиента има постоянно местожителство в друга област, а не тази, в която кандидатства. Кредити се отказват и на клиенти, които при кандидатстване на място са под въздействие на алкохол, наркотици или пък изглеждат откровено изпаднали – с мръсни и скъсани дрехи.

Кой може да получи бърз кредит срещу лична карта?

За да получите паричен заем само срещу документ за самоличност трябва преди всичко да сте български гражданин и да сте в трудоспособна възраст. Наличието на валидна лична карта се подразбира – с изтекъл или повреден личен документ е напълно възможен отказ. По правило никоя фирма за бързи кредити не търси и справки за доходи, поръчители или залог. И тук именно идва въпросът каква е изгодата на небанковите финансови институции от отпускането на необезпечени парични заеми? Тяхната полза е в това, че „рискувайки“ малки парични суми  /до около 1000 лева/ те слагат високи лихви от порядъка на 20-30 % на месец. Както се вижда „рискът“ може да бъде изключително добре платен.

Ако в същото време и преди сте ползвали услугата бърз кредит срещу лична карта при същата фирма за експресни кредити и сте погасили задълженията в срок и без закъснения можете да разчитате, че при следващо кандидатстване можете да получите значително по-изгодни лихвени условия.
{START_COUNTER}