Колко плащаме при тегленето на бързи кредити?

Отпусканите от различни финансови институции бързи кредити се радват на изключително голяма популярност в сравнение с другите потребителски парични заеми. Тази популярност води до увеличаване на предложенията за експресно потребителско кредитиране, но въпреки конкуренцията фирмите за експресни заеми въобще и нямат намерение да предложат по-добри лихвени условия, а техните предложения основно се концентрират върху лесното и бързо отпускане на парите. Може спокойно да се каже, че бързите парични заеми всекидневно тестват изобретателността на хората пишещи реклами за тях в стремежът си да компенсират очевидно високите лихви с възможността да получите нужните на клиента парични средства в рамките на час.

 

Независимо от недостатъците си обаче даваните бързи кредити по съвкупност от предимства превъзхождат класическите потребителски кредити. Но именно скоростта, с която се кандидатства и получава паричната сума е решаващият фактор, на който много хора спират избора си, именно поради това, че парите са им потрябвали спешно и без възможност плащането да бъде отложено във времето.

 

Трябва задължително да се отбележи, че един от най-фрапиращите недостатъци на българските бързи кредити с явява фактът, че те се отпускат при изключително ниски лимити на отпусканите суми. Без оглед на това, че в рекламите се посочват суми от порядъка на три, четири, пет и т.н. хиляди лева на практика сумата която може да се получи като първи кредит е максимум 1000 лева, а много по често сума в диапазона 300-500 лева. Естествено някои от фирмите биха дали и по-високи суми от няколко хиляди лева, но това по правило се прави с постоянни и доказали лоялността и платежоспособността си клиенти. Новите клиенти като правило трябва да се задоволят със значително по-ниските суми посочени по-горе.

 

Колко плащаме за бързото и лесно кредитиране?

 

За удобството и скоростта при отпускане на бързи кредити на първо място клиентите трябва да заплатят значително по-висока лихва, в сравнение с банковите парични заеми, започващи от 25% на месец. Фирмите за експресни парични заеми оправдават това с минимумът документи, които изискват и твърдението им, че по този начин рискуват повече от нормалното. В резултат на тази лихвена политика четирима съвестни платци на бързи кредити, заплащат задължението на петият лош клиент, който изначално няма ни най-малко намерение да върне получените пари.

 

От друга страна дори добросъвестните заематели могат да се опитат за излъжат кредитора в желанието си да получат по-голям заем, отколкото биха могли да обслужат. От подобен акт следват просрочия, наказателни лихви и т.н. Всъщност това, което трябва да знаят клиентите е, че лихвата съвсем не е единствената сума, с която се оскъпява отпуснатият бърз кредит. Отличие на експресните заеми в сравнение с потребителските кредити от банки са и различните допълнителни такси и комисионни, които често ги съпътстват. Начисляването им обикновено се крие от кредитните консултанти, а начисляването се прави защото фирмите за бързи кредити „злоупотребяват“ със затрудненото положение на клиентите, разсъждавайки, че щом се нуждае спешно от пари, той няма да обикаля в търсене на по-изгодно предложение, а ще приеме първото поне на пръв поглед добре изглеждащо кредитно предложение. По този начин отпускащите бързи заеми институции могат да получат допълнителни суми съставляващи около 10-15% от сумата по заема.

 

Несъмнено класическите форми на банково кредитиране са значително по-изгодни, но не винаги могат да бъдат използвани, когато има нужда от пари. На първо място за отпускане на потребителски кредит от банка са нужни минимум няколко дни, което не винаги е удобно, когато паричните средства са нужни спешно. На второ място банките изискват справки за получаваните от клиента доходи. Ако работите без договор или пък официалните Ви доходите значително по-ниски от това, което получавате на ръка няма да можете да докажете платежоспособност пред банката, което ще доведе до това, че кредит няма да бъде отпуснат. Единственото, което може да бъдат посъветвани потребителите на бързи кредити, е възможно най-бързо да погасят сумите по тях, ако имат такава възможност. С това те биха намалили значително оскъпяването по този вид потребителски парични заеми.
{START_COUNTER}