Особености на бързите кредити

В реалния живот не са изключение ситуациите, при които се нуждаем спешно от пари, а нямаме близки, които да ни отпуснат заем. Именно в такива ситуации можем да потърсим услугите на фирмите за бързи кредити.

 

Обикновено при бързите кредити сумата, която се отпуска е между 100 и 1000 долара ири еквивалентът и в левове. Получаването на бързия кредит се извършва без да се търсят поръчители или да се изисква някакъв залог като гаранция, а целият период на кандидатстване и получаване на парите отнема не повече от час.

 

Експресни парични заеми в България могат да бъдат получени както от банките така и от други финансово-кредитни учреждения. Изискванията на кредиторите относно изискваните документи с максимално опростени – необходима е само лична карта, но банките могат да поискат и документ за получаваните доходи. За да се кандидатства се попълва въпросник, имащ за цел косено да изясни платежоспособността на клиенти, като въпросите с идентични при банките и при небонковите кредитни институции. Обикновено оценката не се прави от човек, а от специален софтуер изчисляващ възможнотите на клиента да погасява месечните си или седмичните си вноски.

 

Максимално опростеният ред за отпускане на бързи кредити е тяхно безспорно предимство. Но тази бързина, предвид рискът, който поема кредитора, се отразява на оскъпяването на този вид парични заеми и лихвата по тях е значително по-висока. При банките месечната лихва е от 2 до 3 %, а при небанковите финансови институции – от 25 до 36 %, на месец, като в последно време предвид нарасналата конкуренция в сектора се наблюдава известно намаление на лихвените проценти.

 

Сред особености на родните бързи кредити е и краткият срок, за който се отпускат, - като правило до 1 година, рядко до 2. При предсрочно погасяване по закон наказателни лихви не се дължат. Одобрената сума по заема може да бъде получена по кредитна карта  или в брой в офис на кредитора. Често срещани са и бързите кредити за купуване на техника на изплащане, при които сумата се превежда директно на търговеца, без да минават пари през клиента.

 

Бързите кредити се отнасят към персоналните видове кредитиране и са преднезначени за масовия клиент. Вземайки решение да теглите бърз кредит е нужно да се отчитат много нюанси, като репутацията на кредитора, лихвата, размера на вноската, евентуални скрити такси, възможности за прекратяване преди крайния срок и т.н. При попълване на въпросника за кандидатстване внимателно попълнете всички въпроси и не преувеличавайте. Не се доверявайте при попълването на други лица, включително и на самите кредитни консултанти.

 

Като заключение ще посочим, че отпусканите бързи кредити имат както минуси така и плюсове. Главният плюс е високата скорост на отпускане и лесното кандидатстване. Основният минус е високият процент оскъпяване. Във всеки случай обаче заемателят е този който следва да прецени евентуалните ползи и загуби от тегленето на ескресен паричен заем, след анализ на ситуацията, която изисква тегленето им.
{START_COUNTER}