Да вземеш бърз кредит е лесно

В днешно време и особено след настъпването на световната икономическа криза малцина са хората, които могат да минат без да изтеглят пари под формата на кредити. Пари в заем от фирмите за бързи кредити обикновено търсят младите хора или семейства, за да посрещнат внезапно възникналите нужди свързани с плащането на сметки, ремонти или пък заплащане на банкови кредити – потребителски или ипотечни. Естествено ако имаме стабилни доходи, имаме документи и по-големи възможности за погасяване на кредити естественият избор са сравнително ниските лихви по кредити отпускани от банките. Но в България далеч не всеки има такива възможности и за това съвсем закономерно, за да бъде запълнен този вакуум на пазара и да се посрещнат нуждите на потребителите се появиха финансовите институции предоставящи бързи кредити.

 

За този вид потребителско кредитиране е характерно, че не се изискват нито гаранции, нито поръчители. Основните преимущества на бързите кредити са скоростта на подаване, оформяне и отпускане на парите, защото самата процедура изисква минимално количество документи. За това удобство обаче следва да бъде заплатено и цената на това улеснение са значително по-високите лихви в сравнение с другите видове потребителски кредити. По-високата лихва се дължи и на това, че отпускайки бърз кредит компанията, която го прави носи определен риск от невръщане на сумата. Във високата цена на бързите кредити освен рискът от невръщане на парите е включена и възможността да се правят в последствие разходи за съдебното и извънсъдебното им събиране.

 

Всъщност бързите кредити имат като основно свое предимство отпускането в рамките на час, а понякога и само за 15 минути, което ги прави максимално адекватни на настоящата икономическа ситуация, когато нуждата от пари възниква внезапно и също толкова бързо трябва да бъде посрещната. Тази бързина устройва повечето заематели, които се нуждаят от спешни пари. Още повече, ако се изпита внезапна нужда от пари не е нужно дори да се прибирате в къщи, защото единственият документ, от който се нуждаете е личната карта, а тя е винаги с Вас. Сведенията за доходите на кредитоискателя като правило се вземат в устна форма и като цяло не се изискват документи за доказването им. Повечето фирми за бързи кредити често блъфират клиентите си, че ще проверят кредитната им история, но като цяло те не го правят, а разчиат, че заблуденият клиент ще направи чистосърдечни признания за своите кредити и финансови проблеми с други кредитни институции.

 

Както вече посочих по-горе в статия за тези бързи кредити с неоспоримите им преимущества следва да се платят по-високи лихви. Всъщност за небанковите финансови институции, този вид кредитиране е изключително изгоден, защото макар че има риск, макар че много от клиентите не връщат заемите си, тези дребни неудобства се заплащат от клиентите, които съвество плащат задълженията си по взетите бързи кредити.
{START_COUNTER}