Бързите кредити поправят кредитната история

Арсеналът на кредито получателите, които желаят да подобрят своята кредитна история вече има още един инструмент с който да си помогнат в тази нелека задача, а именно тегленето на бързи кредити от специализираните фирми. Днес е възможно да се коригира в положителна насока кредитното досие именно чрез прибягване до микро кредит, който съгласно последните законови промени също следва да бъде записан в Централния кредитен регистър, от който черпят информация за своите клиенти всички банки.

 

Тази година бе проведено независимо проучване на кредитните истории на клиентите на фирмите за микро кредити, включващо около двадесет хиляди договора които са сключени и погасени през предходната година. Интересното е да се отбележи, че според същото изследване около 70%  от клиентите потърсили помощта на небанкови финансови институции отпускащи бързи кредити преди погасяването им имат изключително минимални шансове да получат класически банков потребителски кредит, по причина отрицателна кредитна история.

 

Благодарение обаче на редовното погасяване на регистрираните в ЦКР бързите кредити, които показват стабилна платежоспособност и отговорност към задълженията около петнадесет процента от получателите на тези експресни заеми успешно за изправили своята кредитна история и при кандидатстването за значително по-изгодните кредити от банка същите са били одобрени. Естествено следва да се вземе предвид и фактът, че значителна част от клиентите, които са успели да получат банков кредити са използвали отпуснатите им микро кредити, за да оправят свои стари задължения към банкови институции.

 

Освен това микро кредитите са един добър вариант за стартиране на кредитна история за тези, които не са имали до момента такава. Световната, а и българска тенденция в кредитирането е класическите банки да предпочитат все повече да работят с корпоративни клиенти и доказали стабилността си физически такива, което в една значителна част от случаите води до това, че липсата на кредитна история за даден клиент да води до отказ от предоставяне на потребителски кредит, от което страдат основно младите хора.

 

До скоро много от клиентите, които правеха опити за придаване на положителна оценка за своята кредитна история теглеха от дъщерните на банките лизингови дружества стокови кредити за покупка на техника, което обаче след разразилата се Световна финансова криза също стана не толкова лесно. Който факт отново играе в полза на микро кредитите, при които изискванията за получаване на бързите пари са в значителна степен смекчени и опростени. Срез основните изисквания за получаване на бърз кредит са наличието на българско гражданство, някакви макар и минимални доходи, за които обикновено не се искат документи, а просто деклариране и навършено пълнолетие от заемателя. Откази за получаване на бързи кредити обикновено получават лица, които вече са се показали като ненадеждни пред същата фирма, такива подали лъжлива информация и такива, за които има данни, че има образувани наказателни и неприключени дела.
{START_COUNTER}